Phòng khám TS. BS. Nguyễn Thị Cự

Phòng khám TS. BS. Nguyễn Thị Cự

  • Chuyên môn: Dinh dưỡng
  • Địa chỉ: 57A Đặng Huy Trứ
  • Điện thoại: 0234.3. 820 525 – 0914 114 428