Phòng khám Y Cao

  • Phòng khám Y Cao:
    – Ngõ 260 Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy
    – Thời gian: Từ 8h đến 17h
    – ĐT: 096 211 13 11