Phòng siêu âm – Khám Nhi – Bác sĩ Phương

Phòng siêu âm – Khám Nhi

  • Bác sĩ: Phương – Viện nhi Trung Ương.
  • Địa chỉ: – 436 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội