Trung tâm y tế Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Trung tâm y tế Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

  • số 08 Minh Mạng, phường Đô Vinh, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.