Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Nhật An

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Nhật An Gs.Ts. Bs. Phạm Nhật An đã có 40 năm kinh nghiệm...
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Nhật An Gs.Ts. Bs. Phạm Nhật An đã có 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và nguyên là Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương, trưởng bộ môn Nhi –...