Trương Hữu Khanh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Trưởng khoa Nhiễm – Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 với hơn 20 năm kinh nghiệm. Bác sĩ...
Trưởng khoa Nhiễm – Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 với hơn 20 năm kinh nghiệm. Bác sĩ đã tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chữa trị các loại bệnh nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong...