Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Phó Giám đốc...