Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh

Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh nguyên là Phó Trưởng...
Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh nguyên là Phó Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Bạch Mai, Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Phụ – Sản, Đại học Y Hà...