Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Công Tấn

Chuyên khoa:
Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Công Tấn Bác sĩ Huỳnh Công Tấn đã có hơn 25 năm kinh nghiệm...
Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Công Tấn Bác sĩ Huỳnh Công Tấn đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong  lĩnh vực sản – phụ khoa. Hiện tại, là Phó khoa sản phụ khoa Vinmec Đà Nẵng. Ngoài kinh...