Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thu Hương

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thu Hương Bác sĩ Bùi Thu Hương đã có 37 năm kinh nghiệm trong...
Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thu Hương Bác sĩ Bùi Thu Hương đã có 37 năm kinh nghiệm trong ngành và nguyên là Trưởng khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Trung Ương. Trước đó, bác sĩ Bùi Thu...