Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Phương Lan

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Phương Lan Thạc sĩ. Bác sĩ. Lê Thị Phương Lan đã có 30 năm...
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Phương Lan Thạc sĩ. Bác sĩ. Lê Thị Phương Lan đã có 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ Lan là Chủ nhiệm và tham gia...