Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Tâm

Chuyên khoa: ,
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Tâm Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm đã có trên 30 năm kinh nghiệm...
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Tâm Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị các bệnh Nhi khoa. Hiện Bác sĩ đảm nhiệm vị trí Trưởng đơn nguyên Nhi...