Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hoài

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hoài Bác sĩ Nguyễn Thu Hoài đã có 12 năm kinh nghiệm trong...
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hoài Bác sĩ Nguyễn Thu Hoài đã có 12 năm kinh nghiệm trong ngành Sản phụ khoa và đã công tác tại tất cả các vị trí ở khu vực phòng khám, phòng...