Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình

Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Bình đã có hơn 15 năm kinh nghiệm...
Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Bình đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị- can thiệp dinh dưỡng, đào tạo- huấn luyện về dinh dưỡng, có nhiều công trình nghiên cứu...