Trưởng khoa Nhi sơ sinh

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh đã có gần 20 năm kinh...
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa, đặc biệt có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực về Hô hấp, Tiêu...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan Phó giáo sư. Tiến sĩ. Huỳnh Thoại Loan là một...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan Phó giáo sư. Tiến sĩ. Huỳnh Thoại Loan là một trong những chuyên gia hàng đầu về Nhi – Sơ sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh với gần 30...

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Linh Chi

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Linh Chi Bác sĩ Linh Chi đã công tác trong chuyên ngành nhi...
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Linh Chi Bác sĩ Linh Chi đã công tác trong chuyên ngành nhi hơn 15 năm, có thời gian dài làm trưởng phòng Thăm dò chức năng, trưởng khoa Tim mạch lồng ngực...

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng đã có nhiều năm làm việc...
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hưng đã có nhiều năm làm việc trong chuyên ngành Nhi khoa tổng quát và sơ sinh. Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong khám, điều trị...