Trưởng khoa Sản Phụ Khoa

Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Tuyết

Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Tuyết Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết nguyên là Trưởng...
Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Tuyết Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết nguyên là Trưởng khoa Hậu Sản; Trưởng khoa Phụ khoa; Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ từ 1985 – 2015. BS...

Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Nguyễn Thành Vinh

Chuyên khoa:
Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Nguyễn Thành Vinh Bác sĩ Nguyễn Thành Vinh đã có 10 năm kinh nghiệm...
Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Nguyễn Thành Vinh Bác sĩ Nguyễn Thành Vinh đã có 10 năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung Ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và...