Nhi Huyết học - Truyền máu

Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Thành Tâm

Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Thành Tâm Thạc sĩ. Bác sĩ Trương Thành Tâm đã có 15 năm kinh nghiệm...
Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Thành Tâm Thạc sĩ. Bác sĩ Trương Thành Tâm đã có 15 năm kinh nghiệm trong lực Nhi khoa và đặc biệt có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành huyết học, hồi sức và...

Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Tuyết Lan

Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Tuyết Lan Tiến sĩ – Bác sĩ Phùng Tuyết Lan đã có kinh nghiệm công...
Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Tuyết Lan Tiến sĩ – Bác sĩ Phùng Tuyết Lan đã có kinh nghiệm công tác trên 20 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đó 18 năm từng làm việc tại khoa Ung...