Nhi Nội tiết - Chuyển hóa di truyền

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan Phó giáo sư. Tiến sĩ. Huỳnh Thoại Loan là một...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thoại Loan Phó giáo sư. Tiến sĩ. Huỳnh Thoại Loan là một trong những chuyên gia hàng đầu về Nhi – Sơ sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh với gần 30...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn Phó giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàn đã có...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn Phó giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàn đã có 40 năm kinh nghiệm chuyên khoa nhi và là bác sĩ đầu ngành chuyên khoa nội tiết Nhi tại Việt...