Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ninh Thị Ứng

Chuyên khoa: ,
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ninh Thị Ứng Phó giáo sư.Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Ninh Thị...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ninh Thị Ứng Phó giáo sư.Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Ninh Thị Ứng đã có 40 năm kinh nghiệm trong  ngành Nhi khoa, bà nguyên là trưởng khoa Thần kinh  – Bệnh...