Nhi tim mạch

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng

Chuyên khoa: ,
CHỨC VỤ VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Khoa Nhi Bằng cấp: • Bác sỹ Y khoa đại học Y Huế...
CHỨC VỤ VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Khoa Nhi Bằng cấp: • Bác sỹ Y khoa đại học Y Huế năm 1988. • Bác sỹ chuyên khoa I- Nhi tại đại học Y Huế năm 1988. • Bác sỹ chuyên...