Bác sĩ Nguyễn Duy Bộ

Chuyên khoa: ,
Bác sĩ Nguyễn Duy Bộ Bác sĩ Nguyễn Duy Bộ có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi...
Bác sĩ Nguyễn Duy Bộ Bác sĩ Nguyễn Duy Bộ có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa, từng tham gia viết hơn 10 bài báo và nghiên cứu về lĩnh vực ung bướu, hô hấp, miễn...