Bắc Kạn

Bác sĩ Nguyễn Thị Nga

Chuyên khoa: ,
Bác sĩ Nguyễn Thị Nga hiện là Phó khoa Sản – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của...
Bác sĩ Nguyễn Thị Nga hiện là Phó khoa Sản – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Nga là phòng khám sản khoa uy tín làm việc tất cả các ngày trong tuần...

Bác sĩ Hoàng Xuân Sơn

Chuyên khoa: ,
Bác sĩ Hoàng Xuân Sơn hiện là Trưởng khoa Sản – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của...
Bác sĩ Hoàng Xuân Sơn hiện là Trưởng khoa Sản – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của bác sĩ Hoàng Xuân Sơn là phòng khám sản khoa uy tín làm việc tất cả các ngày trong tuần...

Bác sĩ Nguyễn Đình Bạch

Chuyên khoa:
Bác sĩ Nguyễn Đình Bạch hiện là Phó khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của...
Bác sĩ Nguyễn Đình Bạch hiện là Phó khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Đình Bạch là phòng khám nhi khoa uy tín làm việc tất cả các ngày trong tuần...

Bác sĩ Hà Minh Huấn

Chuyên khoa:
Bác sĩ Hà Minh Huấn hiện là Phó khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của...
Bác sĩ Hà Minh Huấn hiện là Phó khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của bác sĩ Hà Minh Huấn là phòng khám nhi khoa uy tín làm việc tất cả các ngày trong tuần...

Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ

Chuyên khoa:
Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ hiện là trưởng khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của...
Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ hiện là trưởng khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Huệ là phòng khám nhi khoa uy tín làm việc tất cả các ngày trong tuần...

Phạm Thị Xuân Linh

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
Bác sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Nhi – Trường Đại học Y Dược Tp.HCM và đã có hơn...
Bác sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Nhi – Trường Đại học Y Dược Tp.HCM và đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa.