Đà Nẵng

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nhất Nguyên

Chuyên khoa:
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nhất Nguyên Bác sĩ Lê Nhất Nguyên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh...
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nhất Nguyên Bác sĩ Lê Nhất Nguyên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa. BS nguyên là  bác sĩ khoa sản bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM. BS có...