Đồng Tháp

Bác sĩ Đoàn Thị Thu Thủy

Bác sĩ Đoàn Thị Thu Thủy là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại...
Bác sĩ Đoàn Thị Thu Thủy là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Thủy như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định...

Bác sĩ Lê Thị Châu

Bác sĩ Lê Thị Châu là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng...
Bác sĩ Lê Thị Châu là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Châu như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định kỳ...

Bác sĩ Trần Quốc Lợi

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
Được xem là một trong những bác sĩ chuyên môn cao về Nhi Khoa tại Đồng Tháp, Bác sĩ Trần...
Được xem là một trong những bác sĩ chuyên môn cao về Nhi Khoa tại Đồng Tháp, Bác sĩ Trần Quốc Lợi được các mẹ rất an tâm khi đưa con em mình đến khám Bác sĩ nhi khoa giỏi...

Bác sĩ Trần Tấn Phúc

Bác sĩ Trần Tấn Phúc là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng...
Bác sĩ Trần Tấn Phúc là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Phúc như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định kỳ...

Bác sĩ Ngô Cẩm Khoa

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
Bác sĩ Ngô Cẩm Khoa là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng...
Bác sĩ Ngô Cẩm Khoa là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Khoa như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định kỳ...

Bác sĩ Phan Thị Mộng Thu

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
Bác sĩ Phan Thị Mộng Thu là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại...
Bác sĩ Phan Thị Mộng Thu là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Thu như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định...

Bác sĩ Lê Thanh Tùng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Bác sĩ Lê Thanh Tùng là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng...
Bác sĩ Lê Thanh Tùng là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Tùng như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định kỳ...

Bác sĩ Trần Thị Minh Trang

Bác sĩ Trần Thị Minh Trang là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại...
Bác sĩ Trần Thị Minh Trang là bác sĩ Nhi giàu kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám bác sĩ Trang như : Khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh đến 18 tuổi Khám định...

Bác sĩ Lâm Trần Thạch Hải Đăng Thu

Bác sĩ Lâm Trần Thạch Hải Đăng Thu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi –...
Bác sĩ Lâm Trần Thạch Hải Đăng Thu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi – Nhiễm. Được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Các chứng chỉ đào tạo chuyên sâu như :...

Bác sĩ Lê Tuyết Hồng 

Bác sĩ Lê Tuyết Hồng đã có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi khoa. Được...
Bác sĩ Lê Tuyết Hồng đã có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Nhi khoa. Được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Các chứng chỉ đào tạo chuyên sâu như : Tư vấn...

Bác sĩ CKI. Lương Phong Nhã

Bác sĩ CKI. Lương Phong Nhã đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Sản phụ khoa....
Bác sĩ CKI. Lương Phong Nhã đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị Sản phụ khoa. Được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Từ Dũ. Các chứng chỉ đào tạo...

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Hà

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Hà đã có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị nội khoa. Được...
Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Hà đã có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị nội khoa. Được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.. Các chứng chỉ đào tạo chuyên...

Bác sĩ Đoàn Hữu Nghĩa

Bác sĩ Đoàn Hữu Nghĩa là bác sĩ chuyên khoa Sản nhiều kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ...
Bác sĩ Đoàn Hữu Nghĩa là bác sĩ chuyên khoa Sản nhiều kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám BS Nghĩa như : Khám thai: xét nghiệm máu tiền sản, xét nghiệm NIPT, xét nghiệm tầm...

Bác sĩ Phạm Thị Mùa Xuân

 Bác sĩ Phạm Thị Mùa Xuân là bác sĩ chuyên khoa Sản nhiều kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch...
 Bác sĩ Phạm Thị Mùa Xuân là bác sĩ chuyên khoa Sản nhiều kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Các dịch vụ tại phòng khám BS Xuân như : Khám và tư vấn tiền sản. Khám và tư vấn tiền hôn...