Hà Giang

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Đông

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Thu Đông là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra...
BS Nguyễn Thị Thu Đông là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con...

Bác sĩ Lê Thị Toàn

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
BS Lê Thị Toàn là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS...
BS Lê Thị Toàn là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con em...

Bác sĩ Lương Cao Đạt

Chuyên khoa: ,
Chức vụ:
BS Lương Cao Đạt là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS...
BS Lương Cao Đạt là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con em...

Bác sĩ Lý Thị Mến

Dịch vụ:       Phòng khám chuyên khoa sản phụ Khám và tư vấn tiền sản. Khám và tư...
Dịch vụ:       Phòng khám chuyên khoa sản phụ Khám và tư vấn tiền sản. Khám và tư vấn tiền hôn nhân Khám thai, khám thai định kỳ, khám sản định kỳ, quản lý thai sản. Chữa các...

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoà

Dịch vụ:       Phòng khám chuyên khoa sản phụ Khám và tư vấn tiền sản. Khám và tư...
Dịch vụ:       Phòng khám chuyên khoa sản phụ Khám và tư vấn tiền sản. Khám và tư vấn tiền hôn nhân Khám thai, khám thai định kỳ, khám sản định kỳ, quản lý thai sản. Chữa các...