BS CK2 Đinh Thị Diệu

BSCK2 Đinh Thị Diệu – Nguyên Trưởng khoa Nhi – BVĐK Tỉnh Hoà Bình Địa chỉ : Số 312,314 –...
BSCK2 Đinh Thị Diệu – Nguyên Trưởng khoa Nhi – BVĐK Tỉnh Hoà Bình Địa chỉ : Số 312,314 – Đường Cù Chính Lan – TP Hoà Bình Di động : 0989817045