Lai Châu

BS Tô Thị Hảo

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Tô Thị Hảo BS Tô Thị Hảo là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Tô Thị Hảo BS Tô Thị Hảo là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

 BS Nguyễn Đình Chung 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
 BS Nguyễn Đình Chung  BS Nguyễn Đình Chung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
 BS Nguyễn Đình Chung  BS Nguyễn Đình Chung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...