Lâm Đồng

BS Chế Thị Ánh Tuyết

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Chế Thị Ánh Tuyết BS Chế Thị Ánh Tuyết là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Chế Thị Ánh Tuyết BS Chế Thị Ánh Tuyết là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

 BS Dương Qúy Sỹ   

Chuyên khoa:
Chức vụ:
 BS Dương Qúy Sỹ    BS Dương Qúy Sỹ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa...
 BS Dương Qúy Sỹ    BS Dương Qúy Sỹ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc...

BS Nguyễn Trọng Hiếu

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Trọng Hiếu BS Nguyễn Trọng Hiếu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Trọng Hiếu BS Nguyễn Trọng Hiếu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phan Tấn Nghị

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phan Tấn Nghị BS Phan Tấn Nghị là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phan Tấn Nghị BS Phan Tấn Nghị là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Minh Phi

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Minh Phi BS Nguyễn Minh Phi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Minh Phi BS Nguyễn Minh Phi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Văn Huy

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Văn Huy BS Nguyễn Văn Huy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Văn Huy BS Nguyễn Văn Huy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trần Đăng Khoa

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Đăng Khoa BS Trần Đăng Khoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Đăng Khoa BS Trần Đăng Khoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đặng Bá Soãi

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Bá Soãi BS Đặng Bá Soãi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Bá Soãi BS Đặng Bá Soãi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Phúc Túy

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Phúc Túy BS Nguyễn Phúc Túy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Phúc Túy BS Nguyễn Phúc Túy là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phan Thị Kiều Phương

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phan Thị Kiều Phương BS Phan Thị Kiều Phương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Phan Thị Kiều Phương BS Phan Thị Kiều Phương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

Bs DƯƠNG QUÝ SỸ 

BÁC SĨ DƯƠNG QUÝ SỸ  Địa chỉ: 269 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Điện...
BÁC SĨ DƯƠNG QUÝ SỸ  Địa chỉ: 269 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Điện thoại: 0263 3607 750

BS. Chế Thị Ánh Tuyết

Chuyên khoa:
Bác sĩ Nhi khoa giỏi ở Đà Lạt – BS. Chế Thị Ánh Tuyết Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng...
Bác sĩ Nhi khoa giỏi ở Đà Lạt – BS. Chế Thị Ánh Tuyết Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 24/24 Bác sĩ Chế Thị Ánh Tuyết là Trưởng khoa Nhi, Bệnh...

BS. Nguyễn Phúc Túy

Chuyên khoa:
BS. Nguyễn Phúc Túy Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 24/24 Nếu...
BS. Nguyễn Phúc Túy Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 24/24 Nếu con em có các biểu hiện triệu chứng bệnh Nhi khoa, người lớn có thể đưa bé đến phòng khám...

BS. Phan Thị Kiều Phương

Chuyên khoa:
BS. Phan Thị Kiều Phương Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: THỨ HAI – CHỦ NHẬT: 17:00...
BS. Phan Thị Kiều Phương Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: THỨ HAI – CHỦ NHẬT: 17:00 – 21:00 Bác sĩ Phương cũng là một bác sĩ Nhi khoa giỏi ở Đà Lạt. Bác sĩ có khám...

BS. Đặng Bá Soãi

Chuyên khoa:
 BS. Đặng Bá Soãi Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: 8:00 –...
 BS. Đặng Bá Soãi Địa chỉ: Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: 8:00 – 16:00 Bác sĩ Đặng Bá Soãi là một trong những bác sĩ Nhi khoa giỏi ở Đà Lạt mà các...