Lạng Sơn

BS Tạ Hưng Hiếu

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Tạ Hưng Hiếu BS Tạ Hưng Hiếu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Tạ Hưng Hiếu BS Tạ Hưng Hiếu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Chu Đình Quế

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Chu Đình Quế BS Chu Đình Quế là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Chu Đình Quế BS Chu Đình Quế là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...