Lào Cai

BS CKI Hoàng Đình Trung 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS CKI Hoàng Đình Trung  BS CKI Hoàng Đình Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS CKI Hoàng Đình Trung  BS CKI Hoàng Đình Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS CKI. Vũ Ngọc Lộc

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS CKI. Vũ Ngọc Lộc BS CKI. Vũ Ngọc Lộc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS CKI. Vũ Ngọc Lộc BS CKI. Vũ Ngọc Lộc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Nguyễn Huy Chính

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Huy Chính BS Nguyễn Huy Chính là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Huy Chính BS Nguyễn Huy Chính là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Ths BS Trần Quốc Khánh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Ths BS Trần Quốc Khánh Ths BS Trần Quốc Khánh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
Ths BS Trần Quốc Khánh Ths BS Trần Quốc Khánh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

Ths BS Vũ Thị Hải Yến

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Ths BS Vũ Thị Hải Yến Ths BS Vũ Thị Hải Yến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm...
Ths BS Vũ Thị Hải Yến Ths BS Vũ Thị Hải Yến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các...

Ths BS Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Ths BS Nguyễn Thị Hoàng Yến Ths BS Nguyễn Thị Hoàng Yến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm...
Ths BS Nguyễn Thị Hoàng Yến Ths BS Nguyễn Thị Hoàng Yến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các...