Long An

BS Phạm Đông Xuân

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Đông Xuân BS Phạm Đông Xuân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phạm Đông Xuân BS Phạm Đông Xuân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phạm Công Anh Vũ

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Công Anh Vũ BS Phạm Công Anh Vũ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Phạm Công Anh Vũ BS Phạm Công Anh Vũ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Trương Thanh Phương

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trương Thanh Phương BS Trương Thanh Phương bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Trương Thanh Phương BS Trương Thanh Phương bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

BS Hồ Văn Mười

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Hồ Văn Mười BS Hồ Văn Mười là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Hồ Văn Mười BS Hồ Văn Mười là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

BS Huỳnh Ngọc Lâm

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Huỳnh Ngọc Lâm BS Huỳnh Ngọc Lâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Huỳnh Ngọc Lâm BS Huỳnh Ngọc Lâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Ngô Bích Nga

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Ngô Bích Nga BS Nguyễn Ngô Bích Nga là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Ngô Bích Nga BS Nguyễn Ngô Bích Nga là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Trần Thi Kim Thoa

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Thi Kim Thoa BS Trần Thi Kim Thoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Trần Thi Kim Thoa BS Trần Thi Kim Thoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Nguyễn Quốc Thanh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Quốc Thanh BS Nguyễn Quốc Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Quốc Thanh BS Nguyễn Quốc Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Lại Thị Kim Ngọc

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lại Thị Kim Ngọc BS Lại Thị Kim Ngọc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Lại Thị Kim Ngọc BS Lại Thị Kim Ngọc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Trần Minh Tưởng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Minh Tưởng BS Trần Minh Tưởng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Minh Tưởng BS Trần Minh Tưởng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Mỹ Linh BS Nguyễn Thị Mỹ Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Thị Mỹ Linh BS Nguyễn Thị Mỹ Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

Phòng khám nhi khoa

Phòng khám nhi khoa Địa chỉ: Huyện Đức Hòa, Long An Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 –...