Nam Định

BS Nguyễn Thị Cẩm Giang 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Cẩm Giang  BS Nguyễn Thị Cẩm Giang là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa...
BS Nguyễn Thị Cẩm Giang  BS Nguyễn Thị Cẩm Giang là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc...

BS Niêm 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Niêm  BS Niêm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn...
BS Niêm  BS Niêm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con em mình...

BS Vũ Văn Chuyển

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Vũ Văn Chuyển BS Vũ Văn Chuyển là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Vũ Văn Chuyển BS Vũ Văn Chuyển là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Lâm Thị Thắng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lâm Thị Thắng BS Lâm Thị Thắng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Lâm Thị Thắng BS Lâm Thị Thắng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Ngân Bình

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Ngân Bình BS Nguyễn Thị Ngân Bình là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Thị Ngân Bình BS Nguyễn Thị Ngân Bình là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Đặng Thị Nguyệt

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Thị Nguyệt BS Đặng Thị Nguyệt là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Thị Nguyệt BS Đặng Thị Nguyệt là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đỗ Hồng Phong

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đỗ Hồng Phong BS Đỗ Hồng Phong là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đỗ Hồng Phong BS Đỗ Hồng Phong là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đặng Thị Thư

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Thị Thư BS Đặng Thị Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Thị Thư BS Đặng Thị Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Phòng khám nhi

Phòng khám nhi Địa chỉ: Thành Phố Nam Định, Nam Định Lịch làm việc:  Thứ Hai – Chủ Nhật: 11:00 –...

Phòng khám nhi

Phòng khám nhi Địa chỉ: Thành Phố Nam Định, Nam Định Lịch làm việc:  Thứ Hai – Chủ Nhật: 11:00 –...

Phòng khám nhi

Phòng khám nhi Địa chỉ: Thành Phố Nam Định, Nam Định Lịch làm việc:  Thứ Hai – Chủ Nhật: 11:00 –...

Phòng khám nhi

Phòng khám nhi Địa chỉ: Thành Phố Nam Định, Nam Định Lịch làm việc:  Thứ Hai – Chủ Nhật: 11:00 –...