Nghệ An

BS Trần Ngọc Lưu 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Ngọc Lưu  BS Trần Ngọc Lưu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Trần Ngọc Lưu  BS Trần Ngọc Lưu là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

BS CKI Đinh Thị Cung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS CKI Đinh Thị Cung BS CKI Đinh Thị Cung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS CKI Đinh Thị Cung BS CKI Đinh Thị Cung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Lê Thị Lan Anh 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lê Thị Lan Anh  BS Lê Thị Lan Anh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Lê Thị Lan Anh  BS Lê Thị Lan Anh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Trà

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trà BS Trà là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS...
BS Trà BS Trà là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con em...

BS Hương    

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Hương     BS Hương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS...
BS Hương     BS Hương là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa con em...

Phòng khám Nhi

Phòng khám Nhi – Bác sĩ Trà Phòng khám Nhi – Bác sĩ Trà là địa chỉ phòng khám nhi khoa...

Phòng khám Tai Mũi Họng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng Là phòng khám tư nhân, nhưng có thể nói, phòng...