Ninh Bình

BS Báo Anh Tiến

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Báo Anh Tiến BS Báo Anh Tiến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Báo Anh Tiến BS Báo Anh Tiến là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Mai

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Mai BS Nguyễn Thị Mai là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thị Mai BS Nguyễn Thị Mai là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phạm Văn Yên

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Văn Yên BS Phạm Văn Yên là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phạm Văn Yên BS Phạm Văn Yên là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Chúc

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Chúc BS Nguyễn Thị Chúc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thị Chúc BS Nguyễn Thị Chúc là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Vũ Thị Hường

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Vũ Thị Hường BS Vũ Thị Hường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Vũ Thị Hường BS Vũ Thị Hường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đầu Đăng Ninh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đầu Đăng Ninh BS Đầu Đăng Ninh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đầu Đăng Ninh BS Đầu Đăng Ninh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Hữu Trác

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Hữu Trác BS Nguyễn Hữu Trác là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Hữu Trác BS Nguyễn Hữu Trác là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Giang Mạnh Cường

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Giang Mạnh Cường BS Giang Mạnh Cường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Giang Mạnh Cường BS Giang Mạnh Cường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đinh Văn Đoài

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đinh Văn Đoài BS Đinh Văn Đoài là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đinh Văn Đoài BS Đinh Văn Đoài là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Lê Văn Trụ  

Chuyên khoa:
Chức vụ:
  BS Lê Văn Trụ   BS Lê Văn Trụ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa...
  BS Lê Văn Trụ   BS Lê Văn Trụ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Nguyễn Thị Mai Địa chỉ: Huyện Kim Sơn, Ninh Bình Lịch làm việc: Thứ Hai...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Nguyễn Thị Chúc Địa chỉ: Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình Lịch làm việc: Thứ Hai...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Phạm Văn Yên Địa chỉ: Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình Lịch làm việc: Thứ Hai...