Ninh Thuận

BS Nguyễn Văn Đức 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Văn Đức  BS Nguyễn Văn Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Nguyễn Văn Đức  BS Nguyễn Văn Đức là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

BS Lê Thị Bích Anh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lê Thị Bích Anh BS Lê Thị Bích Anh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Lê Thị Bích Anh BS Lê Thị Bích Anh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Lương Việt Phùng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lương Việt Phùng BS Lương Việt Phùng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Lương Việt Phùng BS Lương Việt Phùng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Tạ Yên Thị Hường

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Tạ Yên Thị Hường BS Tạ Yên Thị Hường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Tạ Yên Thị Hường BS Tạ Yên Thị Hường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Nguyễn Hữu Châu Thiều

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Hữu Châu Thiều BS Nguyễn Hữu Châu Thiều là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Hữu Châu Thiều BS Nguyễn Hữu Châu Thiều là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA UY TÍN- BS. Báo Anh Tiến Địa chỉ: Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận Thời...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA UY TÍN- BS. Tạ Yên Thị Hường Địa chỉ: Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận Thời gian làm...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA UY TÍN – BS. Lương Việt Phùng Địa chỉ: Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA UY TÍN – BS. Lê Thị Bích Anh Địa chỉ: Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh...

Phòng khám đa khoa 16-4

Phòng khám đa khoa 16-4 Địa chỉ: Số 18 đường 16-4, phường Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm,...