Phú Yên

BS Nguyễn Khoa Nguyên 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Khoa Nguyên  BS Nguyễn Khoa Nguyên là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Nguyễn Khoa Nguyên  BS Nguyễn Khoa Nguyên là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

Bác sĩ Trung       

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Bác sĩ Trung    Bác sĩ Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài...
Bác sĩ Trung    Bác sĩ Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa...

BS Phan Thị Bích Vân

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phan Thị Bích Vân BS Phan Thị Bích Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Phan Thị Bích Vân BS Phan Thị Bích Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Phạm Hiếu Vinh   

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Hiếu Vinh    BS Phạm Hiếu Vinh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phạm Hiếu Vinh    BS Phạm Hiếu Vinh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Lương Tấn Thư

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lương Tấn Thư BS Lương Tấn Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Lương Tấn Thư BS Lương Tấn Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS.CKI. Trần Thị Đào     

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Trần Thị Đào      BS.CKI. Trần Thị Đào là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS.CKI. Trần Thị Đào      BS.CKI. Trần Thị Đào là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Phạm Văn Minh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phạm Văn Minh BS Phạm Văn Minh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phạm Văn Minh BS Phạm Văn Minh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

 BS.CKI. Nguyễn Trọng Ân

Chuyên khoa:
Chức vụ:
 BS.CKI. Nguyễn Trọng Ân BS.CKI. Nguyễn Trọng Ân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
 BS.CKI. Nguyễn Trọng Ân BS.CKI. Nguyễn Trọng Ân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

ThS.BS. Đặng Văn Phát 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS. Đặng Văn Phát  ThS.BS. Đặng Văn Phát là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
ThS.BS. Đặng Văn Phát  ThS.BS. Đặng Văn Phát là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Phan Thị Bích Vân Địa chỉ: Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên Lịch làm việc: Thứ...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – ThS.BS. Đặng Văn Phát Địa chỉ: Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên Lịch làm việc: Thứ Hai...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Phạm Hiếu Vinh Địa chỉ: Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên Lịch làm việc: Thứ Hai...

PHÒNG KHÁM NHI KHOA

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS.CKI. Nguyễn Khoa Nguyên Địa chỉ: Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên Lịch làm việc: Thứ Hai...