Quảng Bình

BS Lê Thị Ngọc Lan

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lê Thị Ngọc Lan BS Lê Thị Ngọc Lan là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Lê Thị Ngọc Lan BS Lê Thị Ngọc Lan là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Phan Thanh Hoài

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Phan Thanh Hoài BS Phan Thanh Hoài là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Phan Thanh Hoài BS Phan Thanh Hoài là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Uông Đình Thái

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Uông Đình Thái BS Uông Đình Thái là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Uông Đình Thái BS Uông Đình Thái là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Bác sĩ Hân          

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Bác sĩ Hân           Bác sĩ Hân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài...
Bác sĩ Hân           Bác sĩ Hân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa...

Bác sĩ Ngọc Hân

Chuyên khoa:
Chức vụ:
Bác sĩ Ngọc Hân Bác sĩ Ngọc Hân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
Bác sĩ Ngọc Hân Bác sĩ Ngọc Hân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Phòng khám nhi

Phòng khám nhi – Bác sĩ Hân – Ba Đồn Địa chỉ: TDP Minh Phượng, P. Quảng Thọ, TX Ba...

PHÒNG KHÁM NHI

PHÒNG KHÁM NHI – BÁC SĨ UÔNG ĐÌNH THÁI  Địa chỉ: Số 342 Đường Quang Trung, Ba Đồn, Quảng Trạch,...