Quảng Nam

BS Trần Văn Long

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Văn Long BS Trần Văn Long là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Văn Long BS Trần Văn Long là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trần Ngọc Vàng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Ngọc Vàng BS Trần Ngọc Vàng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Ngọc Vàng BS Trần Ngọc Vàng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đinh Thanh Vinh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đinh Thanh Vinh BS Đinh Thanh Vinh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đinh Thanh Vinh BS Đinh Thanh Vinh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Hồ Xuân Trung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Hồ Xuân Trung BS Hồ Xuân Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Hồ Xuân Trung BS Hồ Xuân Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trương Thị Đào

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trương Thị Đào BS Trương Thị Đào là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trương Thị Đào BS Trương Thị Đào là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Võ Đình Thanh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Võ Đình Thanh BS Võ Đình Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Võ Đình Thanh BS Võ Đình Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trần Giám

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Giám BS Trần Giám là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài...
BS Trần Giám BS Trần Giám là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa...

Bệnh viện Mắt Quảng Nam

Bệnh viện Mắt Quảng Nam Bệnh Viện Mắt Quảng Nam đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam định hướng phát triển...