Quảng Ngãi

ThS.BS Trần Đình Điệp 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS Trần Đình Điệp  ThS.BS Trần Đình Điệp là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
ThS.BS Trần Đình Điệp  ThS.BS Trần Đình Điệp là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

 BS Võ Thị Chỉ    

Chuyên khoa:
Chức vụ:
 BS Võ Thị Chỉ     BS Võ Thị Chỉ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
 BS Võ Thị Chỉ     BS Võ Thị Chỉ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

ThS.BS Trà Thị Thanh Vân      

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS Trà Thị Thanh Vân       ThS.BS Trà Thị Thanh Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
ThS.BS Trà Thị Thanh Vân       ThS.BS Trà Thị Thanh Vân là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS.CKI. Đinh Tấn Kháng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Đinh Tấn Kháng BS.CKI. Đinh Tấn Kháng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS.CKI. Đinh Tấn Kháng BS.CKI. Đinh Tấn Kháng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Tất Thắng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Tất Thắng BS Tất Thắng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài...
BS Tất Thắng BS Tất Thắng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh đưa...

BS Đỗ Thành Chung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đỗ Thành Chung BS Đỗ Thành Chung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đỗ Thành Chung BS Đỗ Thành Chung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Phòng khám Bác Sĩ Bắc

Phòng khám Bác Sĩ Bắc Phòng khám Bác Sĩ Bắc được đánh giá cao bởi các bác sĩ quản lí phòng...

Phòng Khám Nhi

Phòng Khám Nhi ( BS Nguyễn Tấn Phụ) là phòng khám chuyên khoa nhi với bác sĩ giỏi, đúng chuyên môn,...

Phòng khám nhi Võ Thị Chi

Phòng khám nhi Võ Thị Chi Chuyên khoa Nhi 694 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng...