Quảng Trị

BS Hoàng Đức Dũng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Hoàng Đức Dũng BS Hoàng Đức Dũng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Hoàng Đức Dũng BS Hoàng Đức Dũng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Bùi Quang Nông

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Bùi Quang Nông BS Bùi Quang Nông là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Bùi Quang Nông BS Bùi Quang Nông là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đặng Chí Linh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Chí Linh BS Đặng Chí Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Chí Linh BS Đặng Chí Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Trần Quốc Tuấn

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Trần Quốc Tuấn BS Trần Quốc Tuấn là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Trần Quốc Tuấn BS Trần Quốc Tuấn là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Võ Thanh Tâm

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Võ Thanh Tâm BS Võ Thanh Tâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Võ Thanh Tâm BS Võ Thanh Tâm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Lưu Văn Hiền

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lưu Văn Hiền BS Lưu Văn Hiền bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi,...
BS Lưu Văn Hiền BS Lưu Văn Hiền bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ huynh...

BS Nguyễn Thị Ái Phi

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Ái Phi BS Nguyễn Thị Ái Phi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
BS Nguyễn Thị Ái Phi BS Nguyễn Thị Ái Phi là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...

BS Hoàng Thị Hoa

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Hoàng Thị Hoa BS Hoàng Thị Hoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Hoàng Thị Hoa BS Hoàng Thị Hoa là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...