Sóc Trăng

BS Lý Quốc Trung

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Lý Quốc Trung BS Lý Quốc Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Lý Quốc Trung BS Lý Quốc Trung là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Đặng Khánh Linh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Đặng Khánh Linh BS Đặng Khánh Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Đặng Khánh Linh BS Đặng Khánh Linh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Võ Quốc Trứ

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Võ Quốc Trứ BS Võ Quốc Trứ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Võ Quốc Trứ BS Võ Quốc Trứ là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Nguyễn Thị Lan

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thị Lan BS Nguyễn Thị Lan là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thị Lan BS Nguyễn Thị Lan là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng (tại số 194...