Sơn La

BS Nguyễn Thúy Hằng

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Nguyễn Thúy Hằng BS Nguyễn Thúy Hằng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Nguyễn Thúy Hằng BS Nguyễn Thúy Hằng là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS.CKI. Sa Thị Thư     

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS.CKI. Sa Thị Thư     BS.CKI. Sa Thị Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS.CKI. Sa Thị Thư     BS.CKI. Sa Thị Thư là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

BS Cầm Thị Nêm   

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BS Cầm Thị Nêm    BS Cầm Thị Nêm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BS Cầm Thị Nêm    BS Cầm Thị Nêm là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo 

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo  ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo  là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám...
ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo  ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo  là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các...