Thái Bình

BSCK2. Khiếu Hữu Thường

Chuyên khoa:
Chức vụ:
BSCK2. Khiếu Hữu Thường BSCK2. Khiếu Hữu Thường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
BSCK2. Khiếu Hữu Thường BSCK2. Khiếu Hữu Thường là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

ThS.BS. Khiếu Hữu Thanh

Chuyên khoa:
Chức vụ:
ThS.BS. Khiếu Hữu Thanh ThS.BS. Khiếu Hữu Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh...
ThS.BS. Khiếu Hữu Thanh ThS.BS. Khiếu Hữu Thanh là bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh nhi, ngoài ra BS còn có kỹ thuật khám nhẹ nhàng và ân cần với các bé. Các bậc phụ...

Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bệnh viện Nhi Thái Bình Bệnh viện Nhi Thái Bình là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến tỉnh hạng I...